pl | en
Klinika
Chirurgii
Przewodu
Pokarmowego


Śląskiego
Uniwersytetu
Medycznego

home | aktualności | profil | personel | studenci | kontakt | nadzieja | rejestr | forum | stn

Jesteś w: home

Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego
jest wiodącym ośrodkiem chirurgii trzustki, przełyku i żołądka w Polsce znajdującym uznanie w rankingach tak prestiżowych czasopism jak "Wprost" i "Newsweek". W 2006 roku tygodnik "Newsweek" przyznał Klinice II miejsce w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów chirurgicznego leczenia przełyku i dwa III miejsca w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów chirurgii ogólnej oraz leczenia nowotworów żołądka.


Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego przyjmuje w większości chorych ze schorzeniami, których leczenie jest bardzo kosztowne i powoduje konflikty wynikające z rygorów tzw. „ekonomiki leczenia”. Pozostaje mieć nadzieje, że w przyszłości będzie możliwe zapewnienie tego leczenia na stale doskonałym poziomie przy stale unowocześnianej bazie diagnostyczno-leczniczej Kliniki.

Od początku istnienia Kliniki głównym założeniem było i jest wdrażanie i rozwijanie najnowszych światowych oraz własnych osiągnięć w dziedzinie chirurgii narządów jamy brzusznej i onkologii.

Klinika dysponuje unikalnymi urządzeniami zarówno diagnostycznymi jak i terapeutycznymi. Trzy sale operacyjne zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia do diatermii chirurgicznej. W posiadaniu Kliniki jest również sprzęt do koagulacji argonowej. Zastosowanie dyssektora ultradźwiękowego podczas zabiegu usuwania martwiczej tkanki trzustki stanowiło kolejny postęp w chirurgii trzustki.

Poza działalnością usługową Klinika kładzie szczególny nacisk na rozwój bazy dydaktycznej, która jest wykorzystywana zarówno do szkolenia studentów jak i do szerokiego programu szkolenia podyplomowego. W celu jak najlepszego zaprezentowania szerokim grupom słuchaczy stworzono system multimedialnej komunikacji pomiędzy salami operacyjnymi i salą seminaryjną. Dzięki temu w zabiegach mogą „uczestniczyć” nie tylko osoby obecne na sali operacyjnej.

Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego została wyposażona w nowoczesny sprzęt laparoskopowy, dzięki któremu część z dotychczas wykonywanych zabiegów przeprowadzana jest obecnie w sposób małoinwazyjny. Dostęp laparoskopowy pozwala skrócić czas hospitalizacji, zapewnić dobry efekt kosmetyczny, krótszą rehabilitację oraz szybki powrót do aktywności życiowej i zawodowej.
Zabiegi wykonywane obecnie sposobem laparoskopowym w KChPP to:
- cholecystektomia laparoskopowa (wycięcie pęcherzyka żółciowego)
- appendektomia laparoskopowa (usunięcie wyrostka robaczkowego)
- laparoskopia diagnostyczna – w celu oceny zaawansowania choroby nowotworowej oraz pobrania wycinków do badania histopatologicznego
- laparoskopowe usunięcie śledziony
- operacje naprawcze przepuklin rozworu przełykowego
- operacje naprawcze przepuklin brzusznych oraz pachwinowych – TEP, TAPP, IPOM
- laparoskopowe usunięcie nadnerczy
- laparoskopowe resekcje jelita cienkiego
- laparoskopowe resekcje jelita grubego w chorobach zapalnych i nowotworowych

Względnymi ograniczeniami do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego są przebyte zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej oraz zaawansowana niewydolność układu krążenia.


Licznik odwiedzin: